Debatt   |  Kompetens 1 februari

Esmat Esmaeil Zadeh: Svensk sjukvård förtjänar bättre än avancerad omvårdnad av ”kompetenser på mellannivå”

Svensk sjukvård förtjänar bättre än avancerad omvårdnad av ”kompetenser på mellannivå”
Operationstekniker är en yrkesroll som diskuterats i termerna av kompetens på mellannivåer. Foto: Getty Images
Detta är en debattartikel. Åsikter som framförs är skribentens egna.

Kompetensväxling är nödvändigt - men omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika arbetsgrupper eller till nya arbetsgrupper har en gräns. Att överlåta avancerad omvårdnad till yrken med kompetens på mellannivåer kan bli skadligt för sjukvården. Det skriver universitetssjuksköterskan Esmat Esmaeil Zadeh, som en reaktion på Vårdfokus intervju med Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR.

Det är på tiden att identifiera och analysera behovet av särskild kompetens inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkt för en pågående statlig utredning i frågan, som ska redovisas i slutet av mars, är förstärkt patientsäkerhet i samtliga bedömningar och förslag. I utredningens uppdrag ingår även en konsekvensbeskrivning av förslagen.

Vidare gav regeringen i januari förra året Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Av planen ska det framgå bland annat vilka ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Vissa har börjat att ta fram egna kortsiktiga lösningar för kompetensförsörjning.

Båda dessa arbetsprocesser är långsamma och det är ett bevis på allvaret i frågan, som kräver tålamod och en genomtänkt plan.

Efter drygt tre decenniers arbete inom akutsjukvård kan jag tycka att det är en oerhört långsam arbetsprocess. Hur som helst så verkar regioner och akutverksamheterna inte ha tålamod att vänta på en slutrapport och vissa har börjat att ta fram egna kortsiktiga lösningar för kompetensförsörjning.

Exempel på en sådan lösning kommer från Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR, i en intervju med Vårdfokus. Hälso- och sjukvårdschefen nämner ”kompetenser på mellannivåer”. Exempel på en sådan kompetens är så kallade ”operationstekniker”. Vidare definition av begreppen framkommer inte i intervjun.

Varför ska man studera fyra år på ett universitet för att bli specialistsjuksköterska när man kan läsa ett par kurser för att bli exempelvis operationstekniker?

Ja visst, vi behöver utforska nya roller och därför finns det ett nationellt vårdkompetensråd för att samordna, effektivisera och främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården . Under tiden bör vi tänka på en sak och det är att ”kompetenser på mellannivåer” och så kallade ”operationstekniker” inte leder till god och hållbar arbetsmiljö och definitivt inte till att öka attraktiviteten för omvårdnadsyrken inom specialistvården. Den enkla förklaringen: Varför ska man studera fyra år på ett universitet för att bli specialistsjuksköterska när man kan läsa ett par kurser för att bli exempelvis operationstekniker?

Att sänka kompetensen inom en komplex sjukvårdsmiljö till ”kompetens på mellannivå” och ”operationstekniker” går långt över säkerhetsmarginalen i dagens sociotekniska sjukvårdsmiljö och kan faktiskt utgöra ett hot mot patientsäkerheten.

Säkerhetsmarginaler inom hälso- och sjukvårdsorganisationen förklaras bland andra av Rasmussen, en inflytelserik forskare inom olycka-och säkerhetskunskap som introducerade modellen ”going solid” (vad jag tolkar som att flytta gränser) och menar att säkerhetskulturen handlar om att bevaka säkerhetsmarginaler. Med detta vill jag hävda att en person med lägre kompetens inte kan bedöma, bevaka och reagera i en komplex miljö och därmed sänks verksamhetens resilience och det är ett hot mot patientsäkerhet.

Med stöd av nationella vårdkompetensrådets delredovisning råder jag ledande tjänstepersoner och andra chefer som på sistone uppfunnit olika lösningar för brist på omvårdnadspersonal att följa rekommendationen från Nationella vårdkompetensrådet, det vill säga: ”icke-göra när en insats inte har någon effekt eller till och med är skadlig. Sådana insatser bör alltså enligt myndigheten avvecklas helt”.

Kompetensväxling är nödvändigt men omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika arbetsgrupper eller till nya arbetsgrupper har en gräns.

Att överlåta städning till servicetjänster är en sak men att överlåta avancerade omvårdnadsuppgifter till servicetjänster eller andra yrken som exempelvis yrken med ”kompetens på mellannivåer” är snarare skadligt inom hälso- och sjukvården. Svensk sjukvård förtjänar bättre. Fortsättning följer…

//Esmat Esmaeil Zadeh, universitetssjuksköterska

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida