Svensk-tanzaniskt projekt

10 juni 2002

Sverige och Tanzania har sedan 1986 med stöd från Sida och dess forskningsavdelning Sarec samarbetat kring forskning om hiv och aids i det omfattande programmet Tanswed. Tanswedprogrammet har fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat för epidemiologiska undersökningar och utveckling av nya diagnosmetoder. I ett annat uppmärksammat delprojekt arbetar man med utvärdering och utveckling av hivvaccin. 

Koordinator för programmet har sedan starten varit Gunnel Biberfeld, professor vid Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet i Stockholm. Hon menar att den svenskstödda forskningen satt djupa spår i Tanzania.

– Den teststrategi man använder är baserad på våra undersökningar och det är över huvud taget en mycket tillämpbar forskning. Problemet är att kunna klara finansieringen när det övergår från forskning till sjukvård. För det finns i dag inga pengar. 

Samarbetet har även haft betydelse för forskningen i Sverige.

– Bland annat har vi fått tillgång till paneler av tanzaniska blodprov som varit värdefulla för att utvärdera hivtester, säger professor Biberfeld.

Lästips: En artikel om Petrastudien publicerades i Lancet volym 359, sid 1174–1186. I samma nummer finns även en ledarkommentar om projektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida