Svensk vård kräver mångsysslare

7 oktober 2005

Alla vet vad de har för uppgift och personalkategorier som biträden och transportörer finns kvar. Den skillnaden mellan vår svenska sjukvård och sjukvården i andra länder slog Gun-Britt Ivansson, avdelningschef på Växjö bb/förlossningsavdelning, när hon jämförde olika sjukhus inom eu.

Erfarenheten från nätverk mellan kolleger i sydöstra Sverige har lärt henne att organisation och ledarskap ser ut på ungefär samma sätt. Nu har hon, med stöd från eu:s Internationella programkontor och tillsammans med forskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson, skapat ett nätverk med kolleger och chefer på sjukhus i Danmark, Italien och Portugal.

– Vår bortrationalisering av personalgrupper har fått till följd att alla ska göra allt. Barnmorskor måste vara experter på såväl reproduktiv hälsa som på datorer. I Sverige lägger vi tre gånger så mycket tid på dokumentation trots att kvalitetskraven är lika höga i de olika länderna, säger Gun-Britt Ivansson.

Det tror hon kan vara en av orsakerna till stress och hög sjukfrånvaro inom svensk sjukvård. Också det en skillnad mot de tre övriga länderna där sjukskrivningar inte är lika vanliga.

Så vad de kan lära av oss?

– Amningshjälp och alternativa smärtlindringsmetoder, svarar hon.

Läs mer: Lärande nätverksbyggande i ett europeiskt perspektiv. Landstinget Kronoberg. isbn 91-631-7076-0.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida