Svenska fick pris för bästa muntliga presentation i Sydkorea

Doktoranden Victoria Hahn-Strömberg plockade hem priset för bästa muntliga presentation inom ämnesområdet histopatologi och cytologi under biomedicinska analytikernas världskongress i Sydkorea.

20 september 2006

– Det var jätteskoj. Men det tog ett tag innan jag förstod att jag hade vunnit. Först efteråt såg jag att mitt diplom inte liknade de som de andra föreläsarna fick efter sina presentationer, säger biomedicinska analytikern Victoria Hahn-Strömberg som är doktorand vid institution för klinisk medicin på universitetet i Örebro.

Att hennes pappa kommer från Sydkorea tror hon knappast har påverkat juryn.

– Nej, säger hon och skrattar. Men de kan inte heller ha hört min förläsning när de bestämde sig eftersom jag fick diplomet direkt efteråt. De måste ha jämfört våra abstract.

Har jämfört bildanalysmetoder

Hennes föreläsning handlade om hur hon i sin forskning har jämfört olika bildanalysmetoder för att studera kolorektala cancerpreparat. Enligt de försök hon har gjort är det bästa sättet att beräkna den fraktala dimensionen samt att räkna antalet fria tumörcellsöar.

Under föreläsningen berättade hon också att hon har försökt att se om det finns mutationer i beta-catenin och E-cadherin samt occludin och claudin 2 i generna som ger upphov till ett infiltrativt (aggressivare) växtsätt vid kolorektal cancer.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida