Svenska forskare tvistar om sambandet

Inte bara Danmark utan även Världshälsoorganisationens institut för cancerforskning, iarc, klassar långvarigt nattarbete som förmodat cancerogent för bröstcancer. Men i Sverige tvistas det om ett eventuellt samband. ??

1 september 2009

Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap vid Mitthögskolan i Sundsvall, anser att det väger tungt att åtminstone sex av de åtta epidemiologiska studier som ingår i iarc:s metastudie visar ett samband. Till det kommer en rad djurstudier där sambandet låg melatoninhalt och bröstcancer är ännu tydligare. Hormonet melatonin är med och reglerar vår dygnsrytm och hämmar cancerceller. ??

Normalt bildas det mest melatonin vid tvåtiden på natten men hormonet är lättstört. Det räcker med att tända lampan vid ett nattligt besök på toaletten för att halten ska sjunka, hävdar Maria Feychting på Karolinska institutet i Stockholm. Hon är en av forskarna bakom en av de studier som inte har funnit något avgörande samband mellan skiftarbete och bröstcancer. Hon anser att de studier som visar samband innehåller flera svagheter. En ser ett samband redan efter fem år, andra efter 20 eller 30, och den förhöjda risk som rapporteras varierar också. Samtidigt påpekar hon att det är en intressant hypotes som måste tas på allvar. ?

Men på Statens beredning för me­di­cinsk utvärdering, sbu, finns inga planer på att utvärdera det vetenskapliga läget. sbu har varken fört några diskussioner eller fått in några förfrågningar om ett samband. Arbetsmiljöverket planerar inte heller några ändringar i sina rekommendationer. Och hittills tycks inte några arbetsskadeanmälningar ha kommit in till Försäkringskassan på grund av bröstcancer efter långvarigt nattarbete. ?

För Vårdfacket berättar bröstcancerdrabbade sjuksköterskor att tanken på ett samband med deras nattarbete aldrig har slagit dem och att deras läkare aldrig frågat om de har nattskift. ??

Att få ersättning för en arbetsskada är inte helt lätt. Svenska försäkringskassan betalar bara ut livränta om den nedsatta arbetsförmågan bedöms både som otvetydigt kopplad till arbetet och som varaktig, förklarar Monica Svanholm, verksamhetsansvarig för arbetsskador på Försäkringskassan. För de flesta bröstcancerdrabbade gäller inte det utan de kan fortsätta arbeta efter behandling. ?

Afa, arbetsmarknadens gemensamma försäkringsbolag, där tre miljoner svenskar är med, kan ge viss ersättning även om Försäkringskassan har avslagit. Men det är, enligt Afa, kassan som gör en första utredning. ??

Fast Afa kan starta utredningar och forskningsprojekt på egen hand också. Vårdförbundets arbetsskadehandläggare Phoebe Åst­-mark-Elfving tror att en framkomlig väg i Sverige kan vara att verka för att få med bröstcancer på internationella arbetsorganisationen, ilo:s, förteckning över yrkessjukdomar. För det är bara de som är med där som kan ersättas av Afa.

LÄS MER:?
Artikeln i Lancet om WHO-avdelningen IARC:s beslut hittar du på: www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(07)70373-X/fulltext  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida