Svenska livsmedel utan gifter

5 juni 2000

Svenska livsmedel får goda resultat i Livsmedelsverkets kontroller för 1999. Få prov av nöt, svin, fisk, häst och vilt innehöll antibiotikarester. Inga prov innehöll anabola ämnen. Halterna av miljögifter var låga i kött, fisk, kyckling och honung. Ett enda mjölkprov innehöll penicillin över gränsvärdet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida