ICN

Svenska sjuksköterskor bildar ny internationell organisation

Svenska sjuksköterskor bildar ny internationell organisation
– Det internationella samarbetet är viktigt för våra medlemma, säger Vårdförbundets ofrdförande Sineva Ribiero. Foto: Dan Lepp

För att stärka svenska sjuksköterskors röster internationellt har Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening bildat den nya organisationen JSNO, Joint virtual Swedish nurse organisation for international work.

31 januari 2019

Sjuksköterskornas världsorganisation ICN, Internationell Council of Nurses, har nyligen beviljat den nya organisationen medlemskap.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som vi nu formaliserar och förstärker genom ett gemensamt medlemskap i ICN, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en kommentar.

Världens sjuksköterskor

ICN samlar drygt 130 nationella sjuksköterskeorganisationer från hela världen och representerar därigenom över 20 miljoner sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, var medlem i ICN mellan åren 1929 och 1990. Därefter har Vårdförbundet varit fullvärdig medlem medan SSF varit så kallad collaborative member, samarbetande medlem.

Vid ICN:s världskongresser brukar de båda svenska sjuksköterskeorganisationerna vara representerade, men rent formellt har det bara varit Vårdförbundet som haft rätten att rösta i ICN.

Fortsatt samarbete

På ICN:s konferens i Barcelona 2017 beslutades att nationella organisationer inte längre ska kunna vara så kallade samarbetande medlemmar. Vårdförbundet och SSF har därför skapat JSNO, genom vilken de båda organisationerna tillsamman kommer att representera Sveriges sjuksköterskor i ICN i fortsättningen.

– Det internationella samarbetet är viktigt för våra medlemmar, som är eftertraktade kompetenser även utomlands och som ofta arbetar som volontärer under någon period av sin karriär, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribiero.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida