Svenskarna allt fetare

10 mars 1997

Svenskarna blir allt fetare. Inom medicinen talas till och med om en fetmaepidemi. Det sägs också att kraftig övervikt är ett klassproblem. En undersökning gjord i Stockholms län visar att 46 procent av de outbildade arbetarna är överviktiga, siffran för högre tjänstemän är 31 procent.

Orsakerna till att vi blir fetare är många. Stephan Rössner, professor vid Överviktsenheten på Karolinska sjukhuset, tar upp vårt ökande TV-tittande som en förklaring. Vi sitter stilla och kombinerar stillasittandet med dåliga matvanor. Inaktiviteten har blivit en livsstil.

Det är farligt att vara fet. Risken att dö i en hjärt-kärlsjukdom är 3,5 gånger högre för en person med kraftig övervikt än för en normalviktig person.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida