Svenskarna mår bra – men inte bäst i Europa

Hälsan i Sverige är ganska bra, men inte bäst i Europa. Det visar en undersökning som gjorts i tio länder och som presenterades i dag.

I undersökningen, som stöds av EU, har forskarna studerat hälsa, arbetsförhållanden, pensionering, ekonomi och familjeförhållanden för de som är 50 år och äldre. Eftersom forskarna ställt samma frågor i alla länder har en jämförelse kunnat göras.

När det gäller hälsan uppger cirka 40 procent av de tillfrågade svenskarna att den är god eller mycket god. Siffran kan jämföras med Danmarks närmare 50 procent och Spaniens 17-18 procent som ger landet en jumboplats.

Ett annat sätt att mäta hälsa är livskvalitet. Där ligger Schweiz i topp med 40 procent före Danmark och Sverige.

Kvinnor röker mer

Rökningen redovisas speciellt. Generellt ligger Sverige bra till ? när det gäller männens rökning. Däremot är det bara Danmark som har en högre andel kvinnor som någon gång har provat på att röka och Sverige är det enda land av de tio som undersökningen gäller där fler kvinnor än män röker.

Det dagliga drickandet i Sverige är lågt jämfört med de andra länderna. Bara cirka 2-3 procent av männen och en procent av kvinnorna uppger att de dricker två glas alkohol dagligen eller nästan dagligen. Det kan jämföras med Danmarks 22 respektive 10 och Frankrikes 40 respektive 10 procent.

? Men de här siffrorna säger inte något om den totala mängden. Resultatet skulle antagligen inte vara lika positivt för Sverige om man i stället mätte hur mycket alkohol vi dricker per person, säger Anders Klevmarken, ledare för den svenska delen av projektet.

Många är överviktiga och feta

Ett resultat är speciellt oroande, menar forskarna: övervikten. Genomsnittligt i de tio länderna var inte mindre än 67 procent av männen och 55 procent av kvinnorna överviktiga (BMI 25-30) eller feta (BMI över 30). Sverige har den lägsta andelen feta män. Även när det gäller kvinnor är fetma inte så vanligt som i de flesta andra länder i den jämförande studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida