Svenskättling styr vården

Hälsoministern på Samoa, Misa Telefoni, anser att sjuksköterskan borde få ett större erkännande för sin profession. »Alltför många tror att det handlar om städning och liknande och inte ett kvalificerat yrke«, säger han

2 oktober 2000

Vi träffas en förmiddag på hälsoministerns tjänsterum i regeringsbyggnaden i centrala Apia, en av de två stora och höga byggnaderna i huvudstaden. Den andra är den närliggande centralbanken. Några svårigheter att ta sig fram till hans kontor är det inte. Det verkar öppet för alla – det är en jämn ström av besökare hela tiden. Alla jag träffar på Samoa talar väl om svenskättade Misa Telefoni: »Han är så bra som en politiker kan vara«, »tidigare var han jordbruksminister och fick ordning på det området, nu blev han hälsominister för att det finns mycket att göra där« är ett par av omdömena om honom.

Misa Telefoni anser att hälso- och sjukvården på Samoa är förhållandevis bra och pekar på att landet lägger ner cirka 12 procent av bruttonationalprodukten på hälso- och sjukvårdssektorn. Det är en högre andel än i Sverige. Den största satsningen görs på det förebyggande arbetet.

– Framtiden ligger där, även om det kan vara svårt att få andra att förstå detta; de som bara tittar på nästa års budget och kräver snabba resultat.

Men det finns problem. Ett är att Samoa som litet land inte har råd med alla specialiteter. Därför skickas varje år mellan 150 och 200 patienter till Nya Zeeland, till exempel för by pass-operationer och för cancervård.

Löneökningar till sjuksköterskorna
Ett annat är sjuksköterskebristen. Eftersom lönerna är låga, söker sig många till framför allt Nya Zeeland och Australien där den samoiska utbildningen är godkänd och lönen mycket högre. Samoa försöker lösa bristen på olika sätt: låta de som vill arbeta kvar efter pensionen (55 år för alla i landet), locka de som inte vill arbeta heltid med deltidstjänster, höja statusen på utbildningen och arbeta för en mer positiv attityd till sjuksköterskorna.

– Attityden är viktig för sjuksköterskornas löneläge. Genom att ändra invånarnas syn på sjuksköterskeyrket kan förståelsen för högre löner öka, säger Misa Telefoni.

Kanske är den nya attityden på väg. I juni hotade Samoas sjuksköterskeförbund med en stor strejk och den ledde till att regeringen gick med på större löneökningar än man tänkt från början. Något som uppenbarligen inte var populärt i alla läger. Eller som Misa Telefoni säger:

– Jag personligen anser att strejk är en mänsklig rättighet, men alla håller inte med. Det finns tjänstemän som inte tycker om att ha en pistol riktad mot tinningen.

Innan vi skiljs åt kommer samtalet in på Sverige. Misa Telefoni lyser upp vid min fråga om det är sant att han härstammar härifrån. Han tar snabbt fram ett papper och ritar upp sin släkttavla: förfadern Gustaf Nilsson som i 12–13-årsåldern lämnade Kalmar för att bli sjöman och som sjökapten kom till Samoa 1868 och bosatte sig där; dennes son (Misa Telefonis morfar) som var en av förgrundsgestalterna i kampen för självständighet och som periodvis både var bannlyst från Samoa och satt i fängelse för detta; kusinen som tidigare var premiärminister och nu är oppositonsledare i parlamentet; och många fler i en stor släkt.

– Jag var svensk konsul innan jag kom in i regeringen 1991. Några år dessförinnan besökte jag Sverige på inbjudan av svenska utrikesdepartementet och fick träffa släktingar som Sverige letat reda på åt mig. Det var verkligen roligt, säger han och tummar på den lilla dalahäst i trä som står på hans skrivbord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida