Sverige bäst men inte bra

Samtidigt som FN i en kartläggning visar att Sverige är världens mest jämställda land presenterar TCO rapporten Kvinnor i strykklass. En sammanställning av hur kvinnor missgynnas på område efter område.

5 oktober 1998

– Det här är 20 sidor vrede om hur det är ställt med jämställdheten i vårt land, säger Kerstin Gustafsson, frilansjournalist och författare till skriften.

– Och om Sverige är bäst på jämställdhet är det illa ställt med övriga världen, tillägger hon.

TCOs rapport är i mångt och mycket en sammanställning av de viktigaste slutsatserna från Kvinnomaktutredningen och förhoppningen är att den ska hjälpa till att sprida utredningens budskap. Här berättas att svenska kvinnor gått om män när det gäller utbildning men bara tjänar omkring 80 procent av männens inkomster. Att kvinnor går till dåligt betalda arbeten inom offentlig sektor medan männen blir civilingenjörer är en av förklaringarna.

Under rubriker som Anställningsformer, Arbetslöshet, Anställningsförmåner, Familjen, Avdragsmöjligheter och Pensioner fortsätter rapporten Kvinnor i strykklass att räkna upp hur kvinnorna kommer till korta. Även fackförbunden och deras bristande engagemang för att ta fram lönestatistik får sig en släng av sleven. Det är svårt att få en samlad bild över hur löneskillnaderna ser ut och, påstås det i rapporten, historiskt finns det något av en tyst överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare när det gäller underordningen av kvinnor.

För att öka jämställdheten föreslår TCO bland annat sänkt arbetstid, sänkt skatt på arbete och en förstärkning av jämställdhetslagen så att arbetsgivarna tvingas att medverka till lönestatistik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida