Sverige först i världen med nationellt Parkinsonregister

Det nationella Parkinsonregister som kliniker och forskare i Sverige länge har drömt om börjar nu ta form genom ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Registret blir en samlad databas med information om varje patients sjukdomshistorik. Det skapar nya möjligheter att läsa av effekten av olika behandlingar.

Drivande i projektet är Per Odin, professor inom forskningsmiljön Bagadilico vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Han ser många fördelar med ett rikstäckande register.

– Det handlar dels om omedelbara förutsättningar för förbättringar i vården. Läkare får direkt tillgång till relevant information för patienten. Sen har vi de forskningsmässiga möjligheterna. Att kunna använda registret för att titta på påverkan av olika behandlingar i större befolkningsgrupper över längre tid, säger Per Odin.

Påverka sjukdomsutvecklingen 

Nationella sjukdomsregister har blivit en allt starkare trend internationellt, men men än så länge finns det inte något för Parkinsons sjukdom. Sverige blir alltså först i världen.

På sikt räknar projektgruppen med goda möjligheter att påverka sjukdomsutvecklingen i stort. Om ett visst läkemedel antas ha positiva effekter kan den informationen lättare fångas upp genom tillgänglig statistik över stora populationer.

Med hjälp av det statistiska underlaget blir det också lättare att motivera för betalande myndigheter att medicinerna bör komma alla patienter till godo.

– Det finns ett avsevärt intresse för ett sådant här register i dag och stödet från de ansvariga bakom registret för multipel skleros ger oss optimala förutsättningar. Ska det göras ska det nog göras nu, säger Per Odin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida