Covidvaccin

”Sverige har råd med att sjuksköterskor vaccinerar”

”Sverige har råd med att sjuksköterskor vaccinerar”
- Sjuksköterskors kompetens behövs för att patienter ska få rätt information. I dagens situation är viktigt att alla känner förtroende för den som vaccinerar, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Flera vårdgivare annonserar efter undersköterskor med stickvana för att arbeta med vaccination. Det gör Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, orolig. Hon menar att kraven på patientsäkerhet inte får sänkas under pandemin.

I går fick Astra Zenecas vaccin grönt ljus för 65-plussare. Om leveranserna fungerar av de nu fyra godkända vaccinerna kommer vaccinationstakten öka kraftigt under våren.

Därför laddar vårdgivare i landet och rekryterar sjuksköterskor för vaccination. Flera regioner har lyckats värva hundratals sjuksköterskor utanför vården, som arbetar till exempel på högskolor eller läkemedelsföretag, samt pensionärer.

Men vissa vårdaktörer annonserar också efter undersköterskor med stickvana. Det har fått Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, och professor i vårdvetenskap, att bli bekymrad.

– Varför annonsera efter personer med stickvana? Det behövs bara om man ska sticka. Det här gör mig orolig för patientsäkerheten. Det är lika viktigt, om inte viktigare, nu under vaccinationsarbetet att läkemedlet ges av sjuksköterskor, säger Ami Hommel.

Krävs kompetens om läkemedlet

Hon menar att fram tills nu har vaccinationer varit sjuksköterskors och läkares område.

– Det ska det förbli. Det krävs kompetens om läkemedlet för att upptäcka och hantera biverkningar, svara på frågor och ge information. Det är högt prioriterat att upprätthålla allmänhetens förtroende för vaccinationsarbetet, och då får vi inte slarva med kompetensen hos de som träffar patienten och ger läkemedlet, säger Ami Hommel.

Efter den senaste tidens turer med Astra Zenecas vaccin tror hon att behovet av att lugnt kunna svara på frågor har ökat.

– Även erfarna sjuksköterskor läser nu på om vaccinerna och håller sig uppdaterade. Som bakgrund har de redan utbildning inom farmakologi, farmakinetik och farmdynamik, men de här läkemedlen är nya.

Sjuksköterskor har ansvaret

Hon poängterar att också undersköterskor behövs i vaccinationsarbetet, men för arbetsuppgifter som gäller logistik.

– Undersköterskor är alltid viktiga i vården. I vaccinationsarbetet kan de visa patienter till rätt plats och agera stöttande. Men det är sjuksköterskor som har utbildning, ansvar och legitimation för att ge vaccinet och informationen.

Hon menar att det säkerhetstänkande som omger vaccinen i övrigt, vad gäller transporter och frysförvaring måste fortsätta även när vaccinet hamnat i händerna på sjukvårdspersonalen.

– Vi kan inte riskera att något går fel för att vi sänkt kompetenskraven under det största vaccinationsarbetet i svensk historia. Sverige har råd att låta sjuksköterskor ge vaccinet.

Personalbrist inte giltigt skäl

Grundregeln är att professionsgrupper, som sjuksköterskor och läkare, med formell kompetens för en arbetsuppgift ska utföra den. Så är det med läkemedelshantering exempelvis. Men i vissa fall kan det underlätta för patienten om en annan person får delegering att göra arbetsuppgiften.

Sedan Socialstyrelsen ändrade läkemedelsföreskriften 2017 är det tillåtet att delegera hantering av läkemedel till undersköterskor även i slutenvården. Kravet är att verksamhetschefen bedömer att vården fortsätter vara patientsäker, samt att en legitimerad sjuksköterska eller läkare ger delegeringen.

– Det är däremot aldrig tillåtet att delegera arbetsuppgifter i vården på grund av personalbrist eller av ekonomiska skäl. Nu vill man anställa undersköterskor för vaccinering, och jag ser ingen annan anledning än att det ska bli billigare.

Ami Hommel tror inte att arbetsgivarna som vill rekrytera sjuksköterskor till vaccinationer behöver leta länge.

– Nu vill sjuksköterskor ställa upp från alla håll – de som arbetar på högskolor, läkemedelsföretag, administrativt eller är nyblivna pensionärer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida