Sverige prickas för brott

12 maj 2003

FN-organet ILO har prickat Sverige för att riksdagen för två år sedan i lag förbjöd kollektivavtal om lägre pensionsålder än 67 år.

Beslutet bröt mot arbetsmarknadens parters rätt att själva reglera sina förhållanden i avtal, säger ILO. En rätt som finns i internationella konventioner som Sverige tidigare skrivit under. I och med beslutet stödde ILO den anmälan som lämnats in av TCO och LO.

Eftersom ILO inte har några sanktionsmöjligheter är det oklart vad beslutet får för konsekvenser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida