Sverige vill stärka jämställdheten i EU

13 januari 1997

Vid EUs regeringskonferens har Sverige lagt fram flera förslag om hur jämställdheten bör genomsyra all verksamhet som bedrivs av EUs institutioner.

Ett förslag är att jämställdhetsfrågorna får ett eget kapitel i Romfördraget. Den nuvarande artikeln 119 om lika lön för lika arbete för kvinnor och män bör också garantera lika lön för likvärdigt arbete. Sverige anser också att frågor om likabehandling av män och kvinnor i arbetslivet bör slås fast i Romfördraget.
En dom från EU-domstolen förra året slår fast att vissa former av särbehandling av underrepresenterat kön vid anställning inte är tillåtna. Sverige föreslår att EU ger medlemsländerna full frihet att använda sig av sådan särbehandling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida