Patientsäkerhet

Svidande kritik mot bristande övervakning på akuten: ”Vi har larmat länge”

Svidande kritik mot bristande övervakning på akuten: ”Vi har larmat länge”
Akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Region Kronoberg.

Patienter som själva avgjorde vilken kölapp de skulle ta, för lite personal och bristande övervakning. Situationen på akuten i Växjö riskerade att bli direkt livshotande, enligt Ivo. Sedan i onsdags finns personal på plats i väntrummet, men fler insatser behövs menar facket, som påtalat bristerna under lång tid.

Under året har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomfört en tillsyn av sjukhusvården i samtliga regioner, med ett särskilt fokus på bemanning och antalet vårdplatser. Flera av de 27 granskade sjukhusen har nu fått sina tillsynsbeslut och får hård kritik. Myndigheten konstaterar bland annat att platsbristen på akutmottagningarna ”medför risk för vårdskador och allvarliga vårdskador” och att flera sådana skador redan inträffat.

När Ivo besökte akutmottagningen vid Centrallasarettet Växjö i september såg de att patienterna satt i ett obemannat väntrum där de själva skulle välja en nummerlapp. Den ena sortens nummerlappar var till för patienter med bröstsmärtor och andningsbesvär som då hamnade först i kön, den andra för övriga patienter.

Riskerade vite

I väntrummet finns kameraövervakning, men utan ljud. Ledningssköterskan, som ska ha uppsikt över skärmen, är ibland tvungen att lämna sin plats för att utföra andra arbetsuppgifter under sitt pass. Väntetiderna för att få hjälp på akuten är långa, och ofta mellan en och två timmar.

Myndigheten menade att bristerna var så allvarliga att de gjorde ett så kallat föreläggande och krävde att åtgärder skulle sättas in före den 30 november – annars riskerade sjukhuset ett vite på en halv miljon kronor.

Den största patientsäkerhetsrisken löpte patienter med andningsbesvär som hänvisas till en kölapp. Om en patient med ofri luftväg har en kölapp kan denna patient vara död inom några minuter, skrev i Ivo i sitt föreläggande.

Ökat inflöde

Johanna Gustafsson Vrågård, sjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen, är inte förvånad över kritiken.

Porträtt på Johanna Vrpgård Gustafsson
Johanna Gustafsson Vrågård, sjuksköterska på akuten, får ofta inleda mötet med patienterna med att be om ursäkt för att de fått vänta så länge. ”Det känns pinsamt och inte alls bra”, säger hon. Foto: Privat.

– Vi har haft det här så länge och har larmat om det. Först sa man att det var en pandemieffekt, men så är det inte, säger Johanna Gustafsson Vrågård.

Akuten har under flera års tid haft ett ökat inflöde av patienter samtidigt som utflödet minskat, säger hon. Vårdplatsbristen på sjukhuset gör att patienter ofta blir kvar länge på akuten.

– Det leder till att vi gör mycket mer utredningar och behandlingar här, vilket i sin tur stoppar flödet av patienter, säger Johanna Gustafsson Vrågård.

Normalt ska patienterna inte behöva vänta mer än 15 minuter innan de får träffa någon i personalen, men ofta blir det längre än så.

– Det är väldigt stressande att inte veta om det sitter jättesjuka patienter ute i väntrummet. Det lämnar också ett väldigt stort ansvar på patienten, vilket inte känns rätt, säger hon.

Begynnande sepsis

För en tid sedan var Johanna Gustafson Vrågård till exempel med om att en patient som väntat i 90 minuter erbjöd sig att släppa fram ett äldre par före sig i kön. Men Johanna Gustafsson Vrågård stod på sig, hen hade ju redan väntat alldeles för länge.

– Det var ju tur, för det visade sig att patienten hade en begynnande sepsis, säger hon.

Som förtroendevald på arbetsplatsen har hon bland annat gjort en arbetsmiljökartläggning. Personalomsättningen har varit stor efter pandemin och många sjuksköterskor har slutat eller är sjukskrivna.

Svårt att rekrytera sjuksköterskor

Akuten, tillsammans med akutvårdsavdelningen, saknar i dag ungefär 25 procent av de sjuksköterskor de skulle behöva för full bemanning, enligt verksamhetschef Clas Hjertqvist.

– Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor i hela regionen. Vi försöker lösa det med hyrsjuksköterskor, övertid och förskjuten arbetstid, men det räcker inte, säger han.

Vad gör ni för att locka sjuksköterskor?

– Vi vill gärna visa vilken spännande arbetsplats det här är, men det kan vara svårt när arbetsmiljön är som den är och det samtidigt är så svårt att få tag på sjuksköterskor. Nu har vi i alla fall fått några som sökte till avdelningen vilket känns hoppfullt, säger han.

Du är själv sjuksköterska – vilket stöd har du som chef?

– Jag har ett bra stöd från ledningen, men sedan finns det ekonomiska begränsningar som gör det svårt. Bara den här satsningen med personal i väntrummet kostar sju till åtta tjänster som går ut över befintlig budget. Hur det andra ska lösas vet jag inte, säger han.

Vad tycker du om Ivos kritik?

– Vi är medvetna om att vi har väldigt långa handläggningstider. Väntan i väntrummet är symtom på mycket annat, som brist på sjuksköterskor som i sin tur leder till brist på vårdplatser. Nu har Ivo tittat på symtomet och de har rätt i att det är patientosäkert. Men man måste också se till helheten och jag vet att de har gjort ett beslut om hela sjukhuset, men jag känner inte till vad det innehåller än.

Facket: ”En akutinsats för att slippa vite”

Karolina Fransson som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Centrallasarettet Växjö är väl förtrogen med situationen på akuten. Hon kommenterar Ivos kritik så här:

Karolina Fransson
Karolina Fransson. Foto: Privat.

– Det var snabba ryck för att slippa vite, en akutinsats från sjukhusledningen, men vi vill se en helhetslösning. Vi har påtalat bristerna kring både patienter och personal länge nu, men inte fått gehör, säger hon.

­- Vi har bett ledningen och ansvariga politiker att bland annat göra en kartläggning av vilka patienter som söker akuten, men inte fått svar. Ofta blir det stopp i primärvården och det rimmar inte med den nära vård-omställning som ska göras, säger Karolina Fransson.

Klockan 07 den 30 november, samma dag som tidsfristen löpte ut på akuten, bemannades väntrummet med en undersköterska på varje pass. Under vardagar och kvällar ska undersköterskor anställda på akutkliniken turas om att ha översikt över patienterna, på helger och nätter har sjukhusledningen ansvar för att se till att andra kliniker bemannar väntrummet.

Enligt ett inslag i SVT Nyheter Småland riktar Ivo även kritik mot andra delar av Centrallasarettet Växjö, bland annat för att vårdgivaren inte har säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet inom den somatiska specialistvården. Det medför att patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda.

Enligt Ivo beror vårdplatsbristen på att det saknas sjuksköterskor, vilket orsakat överbeläggningar på vårdavdelningarna, skriver SVT på sin sajt.

Vårdfokus har försökt att nå sjukhuschef Florence Eddyson Hägg utan resultat. I ett pressmeddelande från den 23 november kommenterar hon Ivos kritik:

– Vi har precis tagit emot Ivos slutsatser och ser så klart allvarligt på detta. Vi arbetar redan med åtgärder för att möta en del av de brister som Ivo lyfter fram, till exempel med att förbättra flödet för bedömning och triagering, säger Florence Eddyson Hägg.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida