”Sysselsättning viktigare än kvalitet”

8 september 1997

ÄLVSBORG. Kommunal har i de flesta sammanhang kämpat emot konverteringar av underskötersketjänster till sjukskötersketjänster . Sedan 1995 har det också i princip varit stopp för konverteringar i Älvsborgslandstinget, men nu har Kommunal efter förhandlingar med arbetsgivaren gått med på att sjuksköterskekvoten vid Södra Älvsborgs sjukhus får utökas med 35 till och med 1998 i samband med att sjukhusen i Borås, Skene och Alingsås förs samman. Vårdförbundet SHSTF i Älvsborg menar dock att  överenskommelsen är ett hinder för utvecklingen inom vården. Att på det sättet bestämma relationen mellan yrkesgrupperna visar att arbetsgivaren är mer intresserad av sysselsättningspolitik än av kvalitet, menar avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida