Syster Medellön har 23 730

En landstingsanställd sjuksköterska i Sverige har i genomsnitt 23 730 kronor. Men spannet är stort.

30 maj 2008

Mai Helsing Ohlsson på äldreboendet Grind i Norrtälje har hamnat exakt på den medellön som landstingsanställda i Sverige har (läs mer om henne nedan). Det är annars bara ett fåtal som har just medellönen. Lönerna slår mellan 19 000 för den sämst betalda gruppen i Östergötland till 29 000 för den bäst betalda tiondelen av medlemmarna i Stockholm.

Många medlemmar i Vårdförbundet säger att de inte »känner igen sig« i de siffror de får läsa i tidningarna och höra på radion. Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting är medellönen för en sjuksköterska 26 000 kronor. För att få ihop till den siffran måste man räkna med både chefslönerna och de ob-tillägg som de som arbetar på obekväm tid får. Tilläggen brukar ge mellan 1 000 och 1 500 kronor i månaden.

Lönerna räknas också på heltider – vilket långt ifrån alla arbetar (och det är inte alltid som deltid är ett fritt val). Om inte ob och chefslöner tas med blir genomsnittslönen i stället 23 730.

Barnmorskorna och röntgensjuksköterskorna tjänar något mer (26 065 respektive 24 427 kronor), de biomedicinska analytikerna något mindre (23 083 kronor).

Dessutom skiljer sig löner­na åt över landet. I Västmanland tjänar de landstingsanställda medlemmarna i Vårdförbundet i medeltal 23 014 kronor, i Östergötland är medellönen 23 056 kronor och i Örebro 23 129 kronor i månaden. Stockholm toppar på 25 122 kronor.

Arbetsgivarna i SKL påstår att lönerna för Vårdförbundets medlemmar ökade med 4,3 procent förra året. Det är att krama ut så mycket som möjligt ur lönestatistiken, som för övrigt bygger på landstingens och kommunernas lönerapportering till SKL.

Med hjälp av samma statistik kan Vårdförbundet hävda att löneökningen var 3,5 procent under 2007. Skillnaden är att Vårdförbundet räknar på alla medlemmar medan skl tar bort dem som har slutat och börjat under året.

SKL nämner inte heller gärna löneutvecklingen 2003-2006. Under de tre åren ökade lönerna för Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar med sammanlagt 6,2 procent, alltså bara precis över det golv på 2 procent årligen som avtalet stipulerade.

Detta kan jämföras med Kommunals avtal, som under tre år – 2007 till 2010 – garanterar ett utfall på 13,8 procent plus det engångsbelopp på 5 400 kronor som kommunalarna fick 2007. Läkarförbundets avtal garanterar en löneökning med sammanlagt 6,5 procent åren 2008 och 2009. För läkarna ger dessutom varje procents löneökning dubbelt så många kronor i lönekuvertet, eftersom deras löner är dubbelt så höga i utgångsläget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida