”Ta det på flexen”

2 oktober 2013

Hur skulle vårdens ekonomi se ut om personalen slutade arbeta gratis? Hur skulle de anställdas ekonomi påverkas? Frågorna har blivit alltmer aktuella i takt med att flextids­konton överfylls och verksamheter inte tillåter att flexen kan tas ut.

Det är en signal om vårdens kris. Kostymen är för stor för ekonomin. Pengar saknas för att betala för allt arbete som behöver utföras.

Den ambitiöse vårdanställde sätter patientens behov främst, vill hinna med arbetsuppgifterna och känna att hen hunnit med allt som måste göras innan arbetsdagen är slut.

Hur ska då det extra arbetet ersättas? ”Du kan ta det på flexen” är ett inte ovanligt besked från chefen. Men inte var det meningen? Flexen skulle ju vara ett sätt för den enskilde att anpassa sin arbetstid till egna behov, inte arbetsgivarens möjlighet att få billig eller gratis övertid.

”En riktig flextidssoppa” kallar vår reporter situationen i Vårdfokus reportage. Övertid ersätts med flex. Resultatet är stora förluster för de anställda, både i pengar och i arbetsmiljö. Överfulla flexkonton gömmer omoderna arbetsorganisationer och resursbrist.

Ett annat tecken på vårdkris är bristen på praktikplatser. Många erfarna flyr vården, enheter har fullt upp att skola in nya och tid över till handledning av studenter finns inte längre.

Inte ens när staten anslår mer pengar till sjuksköterskeutbildning blir de nya platserna verklighet. Läs mer på Vårdfokus Studentsidor.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida