Ta hänsyn i arbetet till livsvillkor

10 januari 2005

Ett hälsosammare arbetsliv förutsätter att hänsyn tas till att människors livsvillkor skiljer sig åt under olika perioder i livet. Det är en av de slutsatser som dras av projektet »Långtidsfrisk i Värmland«. På åtta arbetsplatser i offentlig verksamhet i Värmland har de anställda med stöd av forskare från Karlstads universitet talat med varandra om sin arbetsmiljö.

Genusforskaren Berit Sundgren Grinups, en av de två vetenskapligt ansvariga för projektet, anser att diskussionen om hur en sådan hänsyn ska kunna tas måste upp på dagordningen. Men hon konstaterar samtidigt att det lätt kommer i konflikt med exempelvis krav på rättvisa.

– Jag har inga färdiga lösningar. Men jag tror ändå att vi måste börja diskutera någon slags »livscykelförsäkring«. Kanske skulle man under perioder när man är mer belastad kunna arbeta lite mindre och i stället arbeta mer under andra perioder – utan att förlora ekonomiskt, funderar Berit Sundgren Grinups.

Rapporten Den bortglömda hälsans folk finns på www.sam.kau.se/genusvetenskap/
aktuellt.html.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida