Tablett stimulerar ägglossning vid PCOS

1 december 2003

Metformin, som används vid tablettbehandling av
typ 2-diabetes, har en god stimulerande effekt på ägglossningen vid PCOS. Det visar en metaanalys gjord på 13 kontrollerade och randomiserade studier av metforminbehandling vid PCOS.

Sammanlagt ingick 543 kvinnor med konstaterad PCOS
i metaanalysen, som publicerats i British Medical Journal.
Artikelförfattarna anser att evidensen är så pass god att
metformin bör användas som förstahandspreparat vid PCOS. De påpekar dock att behandlingen ofta ger biverkningar i form av gastrointestinala besvär och att det behövs fler studier för att belysa långtidseffekterna och behandling med metformin vid tidig graviditet. (BMJ 2003; 327:951.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida