Taktil massage kan sänka blodsockerhalten

Gunwer Lindberg som haft diabetes i många år fick lägre blodsockernivåer efter taktil massage. Hon är en av de patienter som ingått i sjuksköterskan Katarina Anderssons pilotprojekt. Nu väntar en större studie.

1 september 2003

Första gången som mottagningssjuksköterskan Katarina Andersson hörde talas om att taktil massage kunde sänka blodsockret hos personer med diabetes var för några år sedan på en veckolång kurs i just den metoden. Andra kursdeltagare berättade att de praktiserat sina nyvunna kunskaper på familjemedlemmar med typ 2-diabetes och att de då kunnat minska insulindosen. Katarina Andersson blev nyfiken, sökte upp forskare på Karolinska institutet och fick hjälp med att komma i gång med en studie.

I hennes pilotprojekt har elva kvinnor med typ 2-diabetes deltagit. Studien visar att blodsockret sjönk påvisbart i hela gruppen efter tio behandlingar med taktil massage och att de tre månader efter avslutad behandling låg kvar på en bra nivå (HbA1C-mätning).

Mer än hälften i gruppen medicinerade mot sin diabetes och några fick ett minskat insulinbehov. Ingen i gruppen förändrade sina kost- och motionsvanor under forskningsprojektet.

Hennes artikel om forskningsresultatet är accepterad för publicering i Practical Diabetes International.

Men hon har ännu inte någon vetenskaplig förklaring till varför blodsockret sänks.

– Jag tror att det handlar om att patienterna får ett inre lugn genom massagen. När de väl har upptäckt hur det känns att koppla av kan de ta den erfarenheten med sig hem, säger Katarina Andersson och pekar på att även forskning på råttor har visat att taktil massage aktiverar lugn och ro-hormonet oxytocin.

En vinterdag förra året klev Gunwer Lindberg in i massagerummet med dämpad belysning som hade ställts i ordning på Flemingsbergs vårdcentral. Hon har haft typ 2-diabetes sedan graviditeten för 20 år sedan. Till en panflöjts lugnande toner utförde Katarina Andersson helkroppsmassage på henne med samma lätta tryck som när man smörjer in salva.

Hittade sitt inre lugn

– Det var där som jag hittade mitt inre lugn. Jag har lärt mig att koppla bort jobbet när jag är ledig, säger Gunwer Lindberg, som är förskollärare i sexårsverksamheten med högljudda och livliga barn.

– När jag känner mig stressad sätter jag på en cd-skiva med havets brus, delfiners »sång« eller rofylld musik från en panflöjt och får kontakt med lugnet inom mig, säger hon.

Efter behandlingarna har hon lägre blodsockernivå och normala blodtrycks- och kolesterolvärden. Dessutom har hon fått bättre sömn, mer energi, en ökad självkänsla och ett större lugn.

Bemötandet är en viktig del vid behandlingen.

– Det är svårt att mäta omvårdnad; hur patienterna påverkas av att någon tar på dem, att de blir sedda och får ett respektfullt bemötande. Men med svar från blodprover blir resultatet så tydligt, säger Katarina.

Hon hoppas att taktil massage snart ska bli en accepterad behandlingsform på samma sätt som akupunktur numera är det inom vissa delar av vården.

Skolmedicinen behöver ny kunskap

Hon har stöd i Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet. Det var han som såg till att Katarina Andersson fick ekonomiskt stöd under det första halvåret, så att hon kunde planera forskningsprojektet på betald arbetstid en dag i veckan. Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd och Ekhagastiftelsen ställde upp och betalade för blodproverna som exempelvis olika stresshormoner, bearbetning av enkäter och behandlingarna med taktil massage.

I dag arbetar hon varannan vecka på vårdcentralen i Flemingsberg i södra Stockholm och forskar på halvtid vid Karolinska institutet om effekten av taktil massage.

– Vi inom skolmedicinen måste skaffa oss kunskaper och göra fler vetenskapliga studier om komplementärmedicin, eftersom patienterna använder sig av den, säger Jan Sundquist.

Han betonar att all alternativmedicin, numera ofta kallad komplementärmedicin, som förs in i vården måste vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Studie med diabetespatienter

Nu går Katarina Andersson vidare och intervjuar massörer i Stockholms län om deras erfarenheter av taktil massage samtidigt som hon förebereder en ny patientstudie. För att verifiera det goda resultatet från sitt pilotprojekt vill hon därefter genomföra en studie med 70 till 80 diabetespatienter, där halva gruppen får taktil massage och andra halvan utgör en kontrollgrupp som inte får någon massage.

Vill du veta mer, kontakta forskaren: katarina.k.anderssonslpo.sll.se n

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida