Taktil massage

2 oktober 2000

Författare Siv Ardeby
Titel Anknytning – om graviditet, anknytning
och kontakt med det nyfödda barnet
Video 30 minuter + bok 83 sidor
Förlag Taktil utbildning 2000.
Cirkapris: 350 kronor

Beröring är livsviktig för nyfödda barns utveckling. Beröringen hjälper till att stärka anknytningen mellan barn och föräldrar. Siv Ardeby, som är barnsjuksköterska, har ägnat flera år åt att föra in den taktila massagen i sjukvården. Hon berättar att hon i slutet av 60-talet, då hon arbetade på neonatalavdelning, kämpade för att föräldrarna skulle få komma in på prematursalen, stoppa händerna innanför kuvösen, och känna på sitt barn. Det var ingen självklarhet under en tid då föräldrarna normalt var »portförbjudna« hos de för tidigt födda barnen. Med sina erfarenheter av anknytningens betydelse har hon gjort en video och skrivit en bok om hur taktil massage kan stärka anknytningen. Massagen passar både den blivande mamman och det nyfödda barnet. Den är lugn och enkel att ge. Videon beskriver alla moment i hur man gör för att ge den gravida kvinnan ryggmassage och magmassage eller spädbarnet »babymassage« och kolikmassage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida