Talade inte om risken med antirynksprutor

Kvinnan ville bli av med rynkor och veck men drabbades i stället av en sällsynt komplikation som gav hårda kliande knölar och röda knottror.

Den 57-åriga kvinnan behandlades på en privatklinik med två injektioner för att ta bort rynkor. Medlet innehöll hyaluronsyra och acrylhydrogel. Ett och ett halvt år senare fick hon hårda kliande knölar i mungipa och överläpp, och röda knottror under näsan och höger ögonlock.

Kvinnan anmälde verksamhetschefen, som också är den sjuksköterska som utförde behandlingen, till Ansvarsnämnden. I sin anmälan skriver kvinnan att hon hade fått besked om att behandlingen inte gav några allergier.

Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande att behandlingen gavs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, med kliniskt dokumenterade, godkända och ce-märkta produkter.

Vid den medicinska genomgången av 57-åringens hälsa framkom ingenting som talade mot behandlingen. Kvinnan fick både muntlig och skriftlig information, ett foto togs och området lokalbedövades. Sedan behandlades veck på bägge sidor av munvinklarna, och rynkor på överläppens ovansida.

Patienten var till största delen nöjd vid de två första återbesöken, tre respektive sex månader efter behandlingen. Men ytterligare tre månader senare kontaktade hon kliniken för ännu ett återbesök.

Då hade huden tjocknat på flera områden runt munvinklarna. Foto togs och sjuksköterskan informerade kvinnan om hur komplikationen skulle behandlas.

Kvinnan vägrade eftersom hon var »livrädd för kortison«. Hon hade de senaste sju månaderna fått upprepade kortisonsprutor mot värk i axelpartiet. Eftersom 57-åringen var mycket upprörd ordnade sjuksköterskan ett möte med den för verksamheten medicinskt ansvariga läkaren.

Ansvarsnämnden skriver att det inte var fel av sjuksköterskan att behandla kvinnan. Men i ett fall per tusen ger injektionerna en överkänslighetsreaktion i form av granulombildning som kan komma efter sex månader eller mer.

Med tanke på syftet med behandlingen är biverkan allvarlig, och eftersom kvinnan inte fått information om risken anser nämnden att sjuksköterskan åsidosatt sina skyldigheter.

Hon får därför en erinran. Beslutet har överklagats till länsrätten (hsan 2446/02:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida