Tänk igenom vad företaget erbjuder utöver lönen

8 mars 1999

Uthyrningsföretagen inom vårdsektorn må i de flesta fall vara seriösa, och månadslönen  flera tusenlappar högre än vad landstinget erbjuder, men: det gäller att noggrant ta reda på vad som ingår i timersättningen innan man lämnar sin trygga tillvaro som fast anställd.

Den uppmaningen riktar förbundsombudsman Ansa Malmberg på Vårdförbundets avdelning i Stockholm till alla medlemmar som står i begrepp att säga upp sig. Att vara anställd på ett uthyrningsföretag är ett helt annat liv – på både gott och ont, anser hon.

Uthyrningsföretaget kan kalla det tillsvidareanställning eller anställning med garantilön men ändå inte betala för mer än de timmar du arbetar. Ta reda på om tjänstepension och gruppliv- och arbetsskadeförsäkringar ingår i anställningsvillkoren, hur du ersätts vid sjukdom och hur många semesterdagar du får. Semesterersättning kan ingå i timlönen eller betalas separat. Likadant är det med ersättning för övertid. Ibland ingår den, ibland inte.

– Måste du stanna kvar längre på en arbetsplats än de åtta timmar du är kontrakterad för är det heller inte säkert att uthyrningsföretaget ersätter dig för extratiden, säger Ansa Malmberg.

Att få ersättning för resa i egen bil är ingen självklarhet. Inte heller att kompetensutveckling bekostas av arbetsgivaren. Och även om de flesta uthyrningsföretagen står för kostnaden, måste de anställda oftast vidareutbilda sig på sin fritid.
Inför en anställning vid ett uthyrningsföretag råder Ansa Malmberg sjuksköterskor att själva tänka igenom vad de prioriterar i arbetslivet och sedan se till att reglera just de delarna när anställningsavtalet skrivs under.

– Det är bra att tänka igenom vad företaget erbjuder utöver lön.
Ansa Malmberg avråder också från att gå ur facket i samband med att man lämnar den offentliga vården.

– Det kan hända att du som sjuksköterska slängs ut på en arbetsplats utan att till exempel få veta var akutväskan finns. Om något händer är det ändå du som är ansvarig. Då kan det vara tryggt att vara med i facket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida