Tankar om framtiden

I sista numret av Vårdfacket ställde vi Månadens fråga: ”Hur tror du sjuksköterskerollen kommer att förändras?” Här är några svar. Bokpriset går till signaturen ”Sjuksköterska under specialistutbildning”.

5 maj 2010

Utvecklakommunal vård ?
Samtidigt som det säkert är nödvändigt med ökad specialist- och spetskompetens inom den slutna vården behövs en bredare specialist- och spetskompetens för den kommunala. På en avdelning på sjukhuset är fokus på en eller ett fåtal diagnoser eller sjukdomstillstånd som du kan specialisera dig på. Inom den kommunala vården ska du ”kunna allt”. Här behöver lärosätena lyssna på verksamheterna så att man kan skaffa sig den kunskap som behövs. Och att förutsättningarna för att få möjlighet till kompetensutveckling måste förbättras är ju ett kapitel för sig.?

— L.P ??

De unga förändrar ?
Jag hoppas att vår roll kommer att förändras, då dagens kvinnor inte kommer att acceptera att stå på tå varken för arbetsgivaren eller för läkaren. Vi gamla ”Florence Nightingale” som slitit ut oss med dåliga löner, ”man ska göra rätt för sig” och jobbet först, är i utdöende. Det sorgliga i den moderna utvecklingen är dock att det nära patientarbetet inte betalar sig utan projekt, datakunskap och annat långt från patienten belönas vid lönesamtal. Jag är rädd för att omvårdarna kommer i strykklass och löneutveckling blir till de andra. Jag som börjar bli gammal kommer nog att få vårdas av de sämst betalda!?

—Gammal underbetald sjuksköterska??

Mer specialisering ?
Jag tror att ju mer specialiserad sjukhusvården blir, desto större blir behovet av specialistsjuksköterskor. Även inom kliniker som i dag inte har några ”egna” specialistsjuksköterskor som thoraxkirurgi och lungmedicin. I framtiden kommer varje enskild vårdavdelning att ha dessa egna specialistutbildade sjuksköterskor med den specifika klinikens vårdinsatser som specialitet.?

— Sjuksköterska under specialistutbildning

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida