Tänkte bryta mot föreskrifter för att lösa brist

Ledningen för Skönviks psykiatriska klinik i Säter planerade att bryta mot Socialstyrelsens bestämmelser för att lösa bristen på sjuksköterskor.

25 februari 2004

Socialstyrelsens bestämmelser är mycket tydliga: skötare får inte hantera läkemedel. Den rätten har, förutom sjuksköterskor, bara försteskötare och överskötare som fått tillståndet fram till för några år sedan.

Ändå föreslog chefsöverläkaren i Säter, Göran Kjellberg, för en tid sedan att skötare skulle förordnas till försteskötare och få rätt att hantera läkemedel.

Till en början hade han stöd från klinikledningen.

– Vi hade sådana planer. Orsaken var att vi hade brist på sjuksköterskor och ansåg att vi inte kunde klara verksamheten på annat sätt, säger verksamhetschefen Lars Edin.

Insåg vad det skulle innebära

Han säger också att man var fullt på det klara över att kliniken då skulle bryta mot bestämmelserna.

– Ja, men vi ansåg oss inte ha något annat val, säger han.

Nu blev det inte så. Sedan bland annat Vårdförbundets förtroendevalde på kliniken, Jan Eriksson, reagerat och efter diskussioner med landstingsledningen drogs förslaget tillbaka.

Samma sak för två år sedan

Det här är inte första gången kliniken tänkt lösa bristen på det här sättet. För knappt två år sedan delegerades läkemedelshanteringen till skötare som tillfälligt förordnats till försteskötare. Den gången stoppades delegeringen av Socialstyrelsen.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida