Tänkvärt om patientutbildning

7 januari 2002

Redaktör Birgitta Klang 
Titel Patientundervisning
164 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2001 
Cirkapris 288 kronor 
ISBN 91-44-01453-8

Dra inte förhastade slutsatser av kroppsspråket!

Att patienten sitter med armarna i kors över bröstet behöver inte betyda att hon använder armarna som en sköld mot andra människor – även om det kan göra det. Hon kanske bara tycker att det är bekvämt. Det är en av många tankeställare läsaren får i denna bok. 

Undervisning och utbildning av patienter och närstående utgör en allt större del i vårdrelationen. Därmed ökar också behovet av att vårdpersonalen utvecklar och fördjupar sina pedagogiska kunskaper. Men inte bara det; kunskaper om vad sjukdom kan innebära för den enskilda människan, betydelsen av individens känsla av sammanhang (Kasam) och tillgång till copingstrategier blir allt viktigare. I den här boken har Birgitta Klang Söderkvist, som är sjuksköterska och medicine doktor, samlat författare som genom sin forskning och sitt arbete med patienter har blivit experter på olika områden av betydelse för patientundervisning. Den överblick den samlade kunskapen ger, gör boken lika användbar för vårdyrkesstuderande vid universitet och högskolor som för den yrkesverksamma barnmorskan, biomedicinska analytikern eller sjuksköterskan i sitt möte med patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida