TCO analyserar EMU med Saco och Saf

9 februari 1998

”Jag tycker det är en styrka om arbetsmarknadens parter självständigt och fria från statlig inblandning kan genomföra en gemensam analys”. Så kommenterar TCO-ordföranden Inger Ohlsson TCOs, Sacos och Svenska arbetsgivareföreningen, Safs, beslut om att tillsammans analysera konsekvenserna av att Sverige står utanför den europeiska monetära unionen EMU.
TCO anser, liksom Saco och Saf, att regeringen saknar en tydlig viljeinriktning och handlingsplan för EMU. Även om TCO valt att inte ta ställning till om Sverige ska gå med i EMU eller inte, menar Inger Ohlsson att TCO är skyldigt medlemmarna att försöka visa vilka konsekvenser det har för svensk ekonomi och arbetsmarknad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida