TCO ser vården
som tillväxtbransch

Vården är viktig inte bara för jobben utan även för samhällets utveckling. Så står det i tillväxtprogrammet som TCO-kongressen antog i början av juni. Vid kongressen återvaldes Eva Fernvall som vice ordförande.

4 augusti 2003

Det var en stillsam kongress i Norra Latins ärevördiga aula i Stockholm i början av juni.

En del viktiga beslut togs, bland annat ett tillväxtprogram, framtaget av en grupp där Vårdförbundets vice ordförande Anna-Karin Eklund deltagit. I programmet talas bland annat om att ta tillvara och utveckla kompetensen, behovet av en bättre integrationspolitik, hur viktigt det är att minska ohälsan samt att öka jämställdheten och förbättra familjepolitiken.

Det sägs också tydligt att det behövs mer resurser till forskning, innovationer och ständiga förbättringar. I just det avsnittet poängteras att det även gäller tjänstesektorn, till exempel vården. Något Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är mycket nöjd med.

Alla sektorer hänger ihop
– Vi säger nu att alla sektorer i samhället hänger ihop och att vården därmed är en tillväxtbransch. För första gången markerar tco att vården inte bara är något som ger jobb utan att kunskaperna inom vården är viktiga för samhällets utveckling.

Hon tror också att tco, bland annat med det nya tillväxtprogrammet, har stora möjligheter att flytta fram tjänstemännens positioner

– tco har sedan tidigare en unik möjlighet genom sin politiska neutralitet och med sin starka förankring i samhället. Vi kan nu fördjupa den möjligheten genom nya idéer till lösningar på olika frågor.

Eva Fernvall är också nöjd med de nya stadgar som antogs på kongressen.

– Det är inte bara formaliteter. I stadgarna finns nu också värderingar om vad vi ska ha tco till, säger hon.

Bland dessa värderingar står att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all verksamhet. Där finns en grundsyn om att alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter, ett aktivt stöd för fn:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Kongressperiod på fyra år
Utöver värderingarna innehåller stadgarna ett antal nyheter. Bland annat blir kongressperioden fyra år i stället för som hittills två. Antalet kongressombud minskas, vilket innebär att Vårdförbundet förmodligen får åtta i stället för nuvarande tio.

En annan fråga var ekonomin. Nya medlemsavgifter antogs. Under 2004 betalar Vårdförbundet och övriga medlemmar (det är förbunden som är medlemmar i tco, inte de enskilda individerna i tco-förbunden) 93 kronor per förbundsmedlem och år, en höjning från 90 kronor som varit avgiften sedan 1994. Från 2005 höjs avgiften ytterligare, till 96 kronor.

Samtidigt sägs att tco ska se över verksamheten och ekonomin och att det nyinstiftade ordföranderådet (med representanter för alla medlemsförbunden) får mandat att justera medlemsavgiften för åren 2006 till 2007.

Snabb utredning
Vårdförbundet försökte stoppa att ordföranderådet skulle få rätt att ändra avgiften, men fick inte majoritet för sitt förslag. Däremot sa kongressen ja till förbundets krav på att utredningen ska arbeta skyndsamt och vara klar senast under 2005.

Sture Nordh omvaldes som ordförande och Eva Fernvall och Industritjänstemannaförbundet sif:s Lilian Ringsand till vice ordförande. Som ersättare för Eva Fernvall utsågs förbundets vice ordförande Anna-Karin Eklund och
kanslichefen Ann-Katrin Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida