TCO vill minska stressen i arbetslivet

6 mars 2000

Varannan TCO-medlem har stressymtom som nackont och orolig mage, visar en rapport som tco och Statistiska centralbyrån, tco, har gjort tillsammans. Det är det ökande tempot och bristen på inflytande över arbetet som framför allt leder till att stressen ökar, enligt rapporten. Värst drabbade är tco:s kvinnliga medlemmar. Hälften av kvinnorna har eftergymnasial utbildning, men bara en tredjedel uppger att de har arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildningsnivå.

När det gäller männen är förhållandet det motsatta; fler än dem som har formell utbildning på eftergymnasial nivå uppger att de har arbetsuppgifter som kräver en sådan utbildning.

– Alltför många har uppgifter som det inte ligger någon utmaning i, och det gäller främst kvinnorna. Vilket är anmärkningsvärt eftersom de är så välutbildade, säger Monica Breidensjö, utredare på tco och ansvarig för den rapport om stressen i arbetslivet som organisationen snart kommer att presentera.

– Det är en förlust både för den enskilda arbetstagaren och för verksamheterna att de anställdas fulla kompetens inte används, understryker hon.

I rapporten om förändringarna i dagens arbetsliv presenteras ett åtgärdsprogram mot stressen. Ökat inflytande, ett nytt ledarskap och ett förnyat samarbete mellan arbetsmarknadens parter ingår i de sju punkter där tco sammanfattar vad som behöver göras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida