”Teamarbete är överlägset”

Arbetsklimatet är det viktigaste för att individen ska trivas i teamet. Och ett väl fungerande team är oslagbart. Det menar forskaren Håkan Sandberg vid Mälardalens högskola.

Håkan Sandberg har sedan 1985 studerat offentlig sektor; vad som styr och hur resultat nås. Eftersom han ofta har samlat data från anställda som arbetar i team, har han på senare år tittat närmare på vad team är och vad som krävs för att de ska fungera.

 

– Teamarbete är överlägset som arbetssätt om det fungerar, men förutsättningarna måste finnas. Organisationen måste ge utrymme för reflexionspauser och det måste finnas en  gemensam värdebas, som också är dokumenterad, sa han under Vårdstämman i går.

 

 

Inte bara en arbetsgrupp

Enligt Håkan Sandberg är teamarbete något annat än arbete i arbetslag eller i en arbetsgrupp. Poängen med att arbeta i team är att det ska ge synergieffekter – det måste alltså ge mer att lösa uppgiften tillsammans än om var och en gör det själv. Den andra stora skillnaden är att teamet måste ha en stark och gemensam målbild och en gemensam värdebas som genomsyrar verksamheten. Det betyder att ett team inte får bestå av för många personer.

– När man blir uppåt tio personer slutar man prata med varandra och då kan man inte längre lösa svåra problem tillsammans.

 

Arbetsklimatet viktigast

När Håkan Sandberg frågar personal vad som krävs för att teamet ska lyckas med sitt arbete och för att det ska kännas bra, framstår arbetsklimatet som det viktigaste. Om det är bra, uttrycks det exempelvis som att ?då kan jag gå genom eld och vatten?.

– Ett bra arbetsklimat är en helhetsupplevelse av kommunikation som kännetecknas av öppenhet och respekt. I teamarbetet är solidaritet och jämbördighet särskilt viktigt. Alla ska känna att de har lika värde oavsett formell position.

Om däremot arbetsklimatet är dåligt går man till jobbet i akt och mening att inte samarbeta, eller så går man inte dit alls.

 

 

Man måste kunna ändra på sig

Håkan Sandberg ser dock möjligheter att påverka ett dåligt arbetsklimat. Att förändra organisationen är ett sätt. Ett annat och effektivare sätt, är att ändra på hur vi är som människor, på vår kompetens. Individen har en professionell kompetens; hon har skaffat sig kunskap, lärt sig hur hon ska möta och vårda patienter. Men hon har också en social kompetens, som Håkan Sandberg inte vill kalla social, utan snarare samarbetsförmåga och en känslomässig stil. Med samarbetsförmåga menar han bland annat att hålla tider och att ställa upp på det som teamet har kommit överens om. Den känslomässiga stilen är det vi uppfattar hos varandra när vi möts, till exempel om det här är en glad eller nedstämd person, optimistisk eller pessimistisk.

 

Många är egotrippade

Det verkar svårare att ändra på hur vi är som personer?

– Alltför många människor är ensamma, ledsna och egotrippade, och så ska vi jobba i team. Det ska dessutom ske samtidigt som resurserna minskar.

Håkan Sandberg menar att vi formas till individualister. Hela skoltiden ska vi prestera själva och betygsättas individuellt men när vi kommer ut i arbetslivet ska vi plötsligt samarbeta.

– Vi har inte precis legat i träning för samarbete, men möjligheterna att utveckla teamarbete är ändå goda ? förutsatt att ledningen är medveten om att det kräver tid och energi.

 

 

 

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida