Teatergrupp drillade utvecklingsfolk

11 januari 1999

STOCKHOLM. När landstinget i Stockholm i november belönade alla som kommit långt i utvecklingsarbetet hade Vårdförbundets teatergrupp en speciell roll. Den genomförde på landstingets uppdrag interaktiva teaterövningar med de cirka 160 deltagarna på temat engagerande ledarskap, kundorientering och de anställdas delaktighet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida