Teknik. Gps-övervakning utan samtycke inte tillåtet

5 december 2012

Att använda gps-sändare för att kontinuerligt övervaka en person som inte själv kan samtycka till det är olagligt. Det är Socialstyrelsens entydiga svar när frågan ställs. Om däremot anhöriga skaffar ett larm och ansvarar för det helt och hållet faller det utanför lagstiftningen — förutsatt att vårdpersonal inte är inblandade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida