Telefonrådgivning för hela Sverige

9 februari 2004

En gemensam sjukvårdsrådgivning för hela landet är på gång. Projektet Vårdråd per telefon, som leds av Landstingsförbundet, går nu in i uppbyggnadsskedet. För 2004 anslås 33,4 miljoner kronor. De ska användas för upphandling av telefonilösning och ett datorbaserat rådgivningsstöd, införande och testverksamhet. I slutet av 2005 beräknas projektet vara genomfört. Läs mer på Landstingsförbundets hemsida www.lf.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida