Telefonsamtal får fler till cellprovtagning

Genom att ringa upp kvinnor som kallats till cellprovtagning går det att få betydligt fler att hörsamma kallelsen. På det sättet når man också de kvinnor som bäst behöver undersökas.

15 mars 2004

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen, och i Sverige dör omkring 170 kvinnor varje år i sjukdomen. Men trots att den är lätt att förebygga med gynekologiskt cellprov är det bara en knapp tredjedel av alla svenska kvinnor som kommer till cellprovskontrollen. 

? Om alla kvinnor lät undersöka sig vart tredje år skulle 90 procent av fallen av livmoderhalscancer kunna förhindras, säger Sonja Eaker, forskare vid Karolinska institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Tre olika strategier

I en ny studie visar hon att det med enkla metoder går att få fler kvinnor att komma till cellprovtagningen. 12 240 kvinnor i Uppsala län har ingått i studien där tre olika strategier har prövats.

Till en grupp skickades en informationsbroschyr med kallelsen. Till en annan grupp skickades en påminnelse om de inte kom efter första kallelsen. De kvinnor som ändå inte kom blev dessutom uppringda och fick möjlighet att boka tid per telefon. Den metoden visades sig vara mest effektiv.

Deltagarfrekvensen i telefongruppen ökade med 30 procent. I gruppen som fick en påminnelse ökade antalet kvinnor som hörsammade kallelsen med 10 procent, medan en bifogad informationsbroschyr knappast hade någon effekt alls på deltagarfrekvensen.

Antalet upptäckta fall av förstadier till cancer ökade mer än deltagarfrekvensen, vilket skulle kunna tyda på att det var de kvinnor som bäst behövde ta cellprov som övertygades av påminnelse och telefonsamtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida