Teman klara för vårdorganisationers dag

10 februari 1997

De internationella organisationerna för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har presenterat teman för sina ”yrkesdagar”. Sjuksköterskans dag den 12 maj ägnas i år åt ungdomars hälsa. Barnmorskans dag den 5 maj har temat jämställdhet.

Den internationella organisationen för biomedicinska analytiker firar i år för första gången en egen yrkesdag. Det sker den 15 april och temat är tuberkulos.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida