Tentor påverkar immunförsvaret

6 oktober 2006

Den stress som man upplever inför en stor tentamen påverkar immunförsvaret – särskilt för allergiker. Det visar en studie som har gjorts på studenter på Karolinska institutets läkarlinje. Drygt 40 läkarstudenter deltog i studien, hälften av dem med hösnuva och/eller astma. När de var stressade inför en stor tenta ökade antalet så kallade regulatoriska T-celler kraftigt hos båda grupperna jämfört med hur det var under en lugn period i studierna. Immunförsvaret gick i gång. Men hos allergikerna ledde det till att den så kallade cytokinbalansen försköts mot ett mönster som är förknippat med en allergisk inflammation.

www.ki.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida