Teorin bättre än praktiken

2 juni 2006

Den teoretiska utbildningen fungerar bättre än den verksamhetsförlagda, men nästan alla skolor får godkänt. Det visar en enkätundersökning bland Vårdförbundets studerandemedlemmar med 2 030 svarande. Enkäten gick ut till 26 högskolor och universitet och för andra året i rad får högskolan i Kristianstad det högsta betyget med 4,4 poäng av 5,0 möjliga. Luleå tekniska universitet hamnar sist med 3,4 poäng. Fler än var fjärde student gav betyget dåligt eller mycket dåligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida