Teorin gör behovet av förändring tydligt

Patienter, närstående och medarbetare är delar av samma system. Kring detta så kallade mikrosystem finns en teoribildning som är en del av ämnet förbättringskunskap.

5 maj 2010

Ett mikrosystem har gemensamma mål, gemensamma resultat och gemensam informationsstruktur. Grunden i mikrosystem är att det alltid är patient­gruppens behov som är i centrum. För att förstå behovet av förbättring är det nödvändigt att först förstå mikrosystemets behov. Teorin utvecklades i Dartmouth medical school av bland andra pionjären i förbättringskunskap, Paul Batalden.?

I Jönköpings läns landsting har utvecklingsenheten Qulturum under många år arbetat med förbättringskunskap och med att ge vårdens medarbetare metoder, verktyg och teorier för att utveckla sina arbetssätt. Utvecklingsledare från enheten håller också studiecirklar i mikrosystem.?

Ett sätt att arbeta med mikrosystem är att använda Lean-principerna för att identifiera slöseri. Ett exempel är öronkliniken vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping där personalen irriterade sig på att stickvagnen ofta inte stod där den skulle, och på att när den väl hittades så saknades alltid något. Beslutet att göra något åt det blev klinikens introduktion till att testa metoden.

Vårdenhetschefen Maud Truedsson berättar att de började med att identifiera vad på vagnen som inte borde finnas där, och vad som saknades. Sedan dokumenterade de resultatet — i ord och i bild. Nästa steg blev att rensa bort allt och sedan börja från början och bestämma vad de verkligen behövde. Sedan upprättade de en innehållsförteckning och beslutade var allt skulle stå på vagnen, samt gjorde en markering för var vagnarna skulle stå.??

Mikrosystem som teori dök först upp inom närings­livet. Den har bland annat beskrivits i boken Good to Great, vars titel syftar på att det finns organisationer som är bra — och de som är väldigt bra. Paul Batalden ville ta reda på vad som skiljer dem åt. Han läste boken och utvecklade teorierna så att de passade sjukvården. Efter att ha studerat ett stort antal sjukvårdssystem såg han att utmärkande för dem som lyckades väldigt bra var att de anpassade arbetet efter patientens behov.?

Mikrosystemets fem 5P, fem frågor på engelska, är ett verktyg för att få en gemensam karta i vårdlaget.

Erbjuder stöd vid utvecklingsarbete:

  • Qulturum är Jönköpings läns landstings centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här erbjuds stöd för att ändra arbetssätt och system.
    Läs mer: www.qulturum.se
  • Memeologen, utvecklingsenheten inom Västerbottens läns landsting, har utvecklat en metod för kvalitetsutveck?ling som har använts i flera år: Memeologen improvement approach, Mia.
    Läs mer: www.vll.se, sök: memeologen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida