Terapi plus läkemedel bäst vid tvångssyndrom

2 juni 2006

Kognitiv beteendeterapi är mer effektivt än läkemedel vid tvångstankar och tvångshandlingar. Men tillsammans ger de båda den största kliniska förbättringen.

Det är en grupp kanadensiska forskare som har gjort studier på totalt 43 personer som också omfattade placebo. Alla metoderna, utom placebo, hade effekt, men bäst var alltså kombinationen läkemedel och kognitiv beteendeterapi.

Forskarna påpekar att studiens begränsning är att den, liksom många andra på detta område, gällde få personer. De anser ändå att deras slutsatser är tillförlitliga.

Källa: Acta Psychiatrica Scandinavica 2006;113:408-419.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida