Test för att snabbt avslöja svår sepsis rycker närmare

En stor multicenterstudie som genomförts av forskare i bland annat Sverige visar lovande resultat för ny markör.

31 augusti 2015

För infektionsvården anses en markör för att tidigt upptäcka svår sepsis vara likvärdigt med att hitta den heliga graalen.

Trots att det kanske inte talas om det så ofta är sepsis vanligare än både bröst-, prostata- och koloncancer tillsammans.

Varje år drabbas drygt 30 miljoner människor i världen, i Sverige uppåt 30 000.

Mellan 10 och 30 procent avlider, vilket innebär att dödligheten vid sepsis är högre än vid exempelvis hjärtinfarkt.

– Problemet är att symtomen är desamma som vid influensa. Så på akuten är det väldigt svårt att hitta de här patienterna tidigt, säger infektionsläkaren Adam Linder vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Största multicenterstudien

Tillsammans med kolleger vid akut- och infektionskliniker på sjukhusen i Malmö, Linköping, Örebro, Camden och New Jersey i USA samt i Vancouver i Kanada har han jämfört den relativt nyupptäckta biomarkören HBP, Heparin-bindande protein, med de biomarkörer som sjukvården i dag har tillgång till för att avslöja svår sepsis.

Totalt har 759 patienter ingått, vilket gör studien till en av de största som hittills gjorts på just HBP. Den bekräftar vad tidigare studier visat, att HBP med relativt stor säkerhet kan förespå om en sepsis ska bli allvarlig och livshotande eller inte.

Av de 487 patienter som diagnostiserades med en infektion och som inte hade drabbats av organsvikt vid inskrivningen utvecklade 29 procent svår sepsis inom 72 timmar. Av dessa hade 78 procent förhöjda halter av plasma-HBP.

Bättre och snabbare

Resultaten från de olika klinikerna visar sammantaget att HBP var betydligt bättre på att förutse svår sepsis än andra biomarkörer, exempelvis CRP, laktat, procalcitonin, och kvantifiering av vita blodkroppar, WBC.

Men framför allt avslöjas höga halter av HBP tämligen omgående vid en bakteriell sepsis, till skillnad från övriga markörer där man kan få vänta åtskilliga timmar på svar. Timmar som det ofta inte finns tid till eftersom en sepsis mycket snabbt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd.

Än så länge finns det inget färdigt test för klinisk användning av HBP vid sepsis. Men enligt Adam Linder pågår försök med att ta fram prototyper till kommersiella test-kit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida