Testikelcancer ökar hos yngre män

6 december 1999

Den årliga statistiken från Cancerregistret vid Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen (EpC) visar att fallen av testikelcancer hos män har ökat med 2,8 procent under 1997. I åldersgruppen 15–29 år är ökningen mest markant. Orsakerna till ökningen är ännu inte klarlagd men någon form av miljöpåverkan kan inte uteslutas, enligt Måns Rosén, chef vid EpC. Statistiken visar också att lungcancer blir allt vanligare bland kvinnor. Malignt
melanom och övrig hudcancer ökar fortfarande hos båda könen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida