Testikeln fick amputeras

Tonåringen drabbades av testistortion men sjuksköterskans misstanke om pungbråck fördröjde diagnosen.

Nittonåringen insjuknade på natten med kräkningar och symtom som påminde om maginfluensa. Besvären blev allt värre och två dagar senare var hans vänstra testikel röd och svullen. Den var också varm, öm och smärtande. Han hade dock ingen feber och kissade utan problem.

Det var Valborgsmässoafton och på kvällen ringde mamman till sjukvårdsupplysningen. Sjuksköterskan som tog emot samtalet bedömde att det inte rörde sig om något akut tillstånd. Hon ansåg att pojken kunde vänta med att söka läkare till efter helgen. Men dagen efter sökte han vård på sjukhuset. Han opererades akut för testistortion (roterad testikel med strypt blodcirkulation) men cirkulationen till testikeln hade varit avbruten så länge att man tvingades ta bort testikeln.

Socialstyrelsen utredde ärendet och anmälde därefter sjuksköterskan till Ansvarsnämnden.

Det är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att bygga en diagnos på uppgifter i tredje hand, skrev Socialstyrelsen. Dessutom bröt sjuksköterskan mot gällande rutiner eftersom hon inte använde det beslutsstöd som fanns. Hade hon följt det skulle hon ha uppmanat patienten att söka läkare akut. Testistortion måste behandlas snabbt för att testikelns funktion ska kunna räddas.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att testistortion leder till obotlig vävnadsskada inom sex timmar så då mamman ringde sjukvårdsupplysningen var det förmodligen redan för sent.

Hennes erfarenhet är att pojkar i patientens ålder ofta är generade över att tala om symtom i genitaliaområdet och att det därför är lättare att få fram information via mödrarna. Sjuksköterskan skrev också att beslutstödssystemet inte är användarvänligt så personalen på sjukvårdsupplysningen använder det knappast alls.

Beslutsstödet bygger på specifika symtom men patientens symtom var diffusa. Därför tror hon inte att handläggningen skulle ha blivit annorlunda även om hon hade använt det. Hon trodde att det rörde sig om pungbråck som ska skötas i primärvården.

Ansvarsnämnden anser att det som kom fram under telefonsamtalet borde ha fått sjuksköterskan att rekommendera ett akut läkarbesök. Hennes råd att avvakta och ta smärtstillande läkemedel fördröjde diagnosen och nämnden ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 705/05:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida