Testosteronbrist kan ge anemi

1 september 2006

Låg halt av testosteron medför ökad risk för blodbrist hos både äldre män och kvinnor.

Italienska forskare mätte testosteron och hemoglobin hos 905 personer som var 65 år eller äldre. En ny mätning av hemoglobin gjordes efter tre år.

Vid första mätningen hade 31 män och 57 kvinnor anemi. Den statistiska analysen visade att låg testosteronhalt redan då medförde ökad risk för anemi. Under den tre år långa uppföljningen hade också såväl män som kvinnor, som vid första provtagningen hade låg testosteronhalt, en statistiskt säkerställd ökad risk att utveckla anemi. Sambandet gällde även hos personer med normala järn, b12 och folatnivåer.

Forskarna påpekar att även om sambanden var statistiskt säkerställda fanns många personer med låg testosteronhalt utan anemi liksom personer med anemi och normal testosteronhalt. Det tyder på att lågt testosteron ökar mottagligheten för anemi men inte är en tillräcklig orsaksfaktor.

Överläkare Stefan Arver vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm kommenterar att testosteronbrist är en faktor som bör beaktas vid anemi. Kunskapen om detta samband, som har kommit på senare år, är dåligt känd inom internmedicinen.

Källa: Archives of Internal Medicine 2006;166:1380-1388.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida