Textverkstad för studenter

4 november 2005

Högskolan i Kalmar har öppnat en textverkstad för studenter. Dit kan de gå två dagar i veckan för att få språklig handledning i sitt uppsats- och rapportskrivande. Det handlar om hjälp till självhjälp: genom samtal och analys ska studenterna bli uppmärksamma på ordval, meningsbyggnad, disposition, stil och skrivregler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida