Tillgången på personal knäckfråga vid pandemi

Vårdpersonal smittas ofta och för dem som fortfarande kan jobba blir påfrestningen extrem.

Det konstaterar Socialstyrelsen i en lägesrapport om pandemiberedskapen i landets 21 landsting och regioner. Beredskapen är visserligen betydligt bättre i dag
än för bara ett halvår sedan, men inte minst på personalsidan återstår fortfarande en hel del att göra för att läget inte ska bli kaotiskt vid en pandemi.

I landstingen har det diskuterats olika lösningar, som att tillfälligt gå över från tre- till tvåskift och låta alla jobba längre pass, kalla in personal som nyligen gått i pension, utnyttja studenter, införa särskild barnomsorg som bekostas av arbetsgivaren och så vidare. Men planeringen behöver utvecklas ytterligare, konstaterar Socialstyrelsen som också efterlyser bättre beredskap för platstillgång, alternativa vårdformer och hemsjukvården.

Sjuksköterskan Noomi Jonsson är beredskapssamordnare för Västerbottens län.

– Det är klart att det blir bekymmersamt med personalsituationen. Men vid en pandemi måste vi dra ner på annan verksamhet under den relativt korta period det ändå handlar om, säger hon.

Någon detaljerad plan för vilken typ av åtgärder som får stå tillbaka finns ännu inte i Västerbotten, det slås bara fast att en sådan prioritering måste ske. Däremot håller de just nu på att diskutera vilka avdelningar som beroende på behovet kan göras om till rena influensaenheter. En översyn görs också för att se vilka alternativa lokaler utanför sjukhusen som kan användas för att vårda patienter som inte är i direkt behov av intensivvård men som ändå inte klarar sig hemma.

– Det som känns förtröstansfullt är att en influensaepidemi inte kommer plötsligt. Vi hinner mobilisera oss på ett helt annat sätt än vid en katastrof där vi plötsligt ska ta hand om 250 svårt skadade, säger Noomi Jonsson.

En enkät från Socialstyrelsen till landets smittskyddsläkare visar att i samtliga landsting och regioner finns nu:

  • beredskapsplaner för vården
  • planer för omhändertagande av patienter
  • ett visst akutlager av antivirala medel (Tamiflu)
  • planer för extra vårdplatser.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida