Tillgängligt självtest populärt bland unga

3 mars 2006

Unga tar ansvar för sin sexuella hälsa och testar sig om det finns en tillgänglig, informativ och tillförlitlig metod, visar försök i Västerbotten. Deras självtest för klamydia används dessutom av lika många män som kvinnor – i resten av landet är det tre gånger fler kvinnor som testar sig. Metod och resultat presenteras i läkaren Daniel Novaks avhandling Improving the prevention of sexually transmitted infections (STIs). A study of Chlamydia trachomatis as a model infection.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida