Tio enkla frågor ger bra bedömning av kognitiv förmåga

När äldre med höftfraktur ska rehabiliteras spelar deras förmåga att förstå och minnas information stor roll. Det validerade frågeinstrumentet Short portable mental state questonnaire, SPMSQ, med tio enkla frågor om bland annat dagens datum, födelsedag och år, och statsministerns namn ger en god bild av patientens kognitiva förmåga. Rehabiliteringen kan då specialanpassas för den som har kognitiva problem.

Frågorna ställs som en naturlig del i sjuksköterskans samtal med patienten. Med samtalet kan en förtroendefull kontakt skapas och det tar bara några minuter att få svar.

– Vi tycker att det är en fördel att frågorna är muntliga och inte skriftliga eftersom patienten är sängliggande. På Södersjukhuset använder vi nu testet rutinmässigt för att identifiera riskpati­en­ter, säger disputerade sjuksköterskan Anita Söderqvist

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida