Tjänstepensionsavtal klart för Vårdförbundets privatanställda

-Med de förutsättningar som gällde är det här ett bra avtal, kommenterar Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål det pensionsavtal som i dag slöts mellan privatarbetsgivarna och facken.

25 april 2006

Från och med nu är det vad arbetsgivaren betalar in i pensionsavgifter som avgör hur stor tjänstepensionen blir. Det är innebörden i det pensionsavtal som i dag har slutits mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna på den privata arbetsmarknaden.

Enligt det hittillsvarande systemet har pensionen i princip blivit 65 procent av lönen.

-Arbetsgivarsidan var stenhård när det gällde att införa ett avgiftsbaserat system. Med de förutsättningarna är det ett bra avtal, konstaterar Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål.

Med det avgiftsbaserade system som införs liknar tjänstepensionssystemet på den privata sidan nu den statliga pensionen, där ATP och folkpension avlöstes av ett nytt pensionssystem 1998.

Det är förhandlings- och samverkansrådet PTK som har förhandlat för arbetstagarna. Förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt avtal har pågått av och till i flera år.

PTK hade fyra principiella krav inför de nu slutförda förhandlingarna: De som omfattas av det nuvarande systemet ska få vara kvar i detta, ett nytt system ska ge godtagbara pensioner, inbetalda premier ska tillhöra den försäkrade, och det ska finnas ett bra alternativ för dem som inte vill välja förvaltare. 

-När vi nu har fått igenom huvudparten av våra krav ger det nya pensionsavtalet goda förutsättningar för en stabil och robust ekonomisk grund för framtidens pensionärer, säger PTK:s ordförande Mari-Ann Krantz.

Överenskommelsen om det nya pensionsavtalet är preliminär till dess att samtliga medlemsförbund inom PTK och Svenskt Näringsliv har antagit den. Det nu ingångna avtalet gäller för mellan 7000 och 8000 av Vårdförbundets medlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida